Fotoserie fra det nye stationære modeltog´s anlæg i Sørup.
Retur til forside

  Retur til beskrivelse af anlæg

 Retur til siden billeder

 

 

Ønsker du at se et bestemt år - Klik herunder

2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016
2017 2018
       

Her er det muligt for dig at følge bane anlægget, men endnu bedre vil det være at
komme forbi klubhuset.

Nyeste billeder øverst

Baneskitser

Den film som ligger der nu er lidt mørk, vi vil arbejde på at få et bedre eksempel på på You tupe
Klik på billedet for at se baneoplæg i stor størrelse. Principskitse for elementer som indgår i den stationære bane, klik på billedet for at se det i stor størrelse Filmklip en tur rundt på banen  

2016

Åløb er ved at tage form

Hvidkilde gods er ved at tage form på banen, bygget af Kurt

Banegårdsmiljø med rejsestander

Miljø ved drejeskiven

 

 

   

Byggeplads

 

   

2015

   

Et skov område er ved at tage form

   

Op start på å løb, her udløb

Her tager å løbet form

Byggeplads på banen Område ved remissen

Miljø fra kulgården

Miljø fra banegård, læg mærke til rejsekort standeren

Opkørsel ved brandstationen

Ændringer ved portal indgangen

Bagvæggen er ved at blive malet det lover godt med det blå vand  i baggrunden Miljøer fra kirken Bryllup / Gravsteder

Miljø fra havnen

Check in/out stander på perron

Rød personvogn i det skjulte

Endnu et hjørne er ved at tage form

2014

Idyl ved landsbyen med kirke

Så er falc ved at finde sit leje

Kaos når der skal bygges om De nye planer ligger nu klar til spor

Spor til remisen tæt på en afslutning

Et kig over landsbyen

Vindmøller  baggrunden

Bilen læsses ved gartneren

Isoleringsbilen klar til levering af mineraluld til en byggeplads

Smedien står også klar

Havnefronten er ved at tage form

På en køre aften står der tog klar til afgang

Foto ud over engen

Nyt tagpap på posthus

Baggrund bliver malet inden opsætning

Her er baggrund opsat til tørring

Gartneren ved landevejen

Færge ligger i lejet

For enkelte tidliger klubmedlemmer gik det alt for hurtigt med at få lukket. Øv nu må meget af det tages op igen da 2 og 3 lag plader ikke er til at arbejde med når der skal laves lamper styring mm. Igang med opbygning af det nye underlag

Spor til færgen samt havnemiljø planlægges her af Kurt

Lys i husene er ved at blive kontroleret

Drejeskiven bliver placeret

Gårdmanden har lukket hestene på fold

2013

Vejforløbet er ved at blive klargjort

Landskab ved ruin

Spor til færgehavn påbegyndes

Her en kro ved skovkanten

Havne miljø er ved at tage form

2012

Tog opsætning på stationen

Hjørnet hvor den kommende brandstation skal være, er næsten klar.

Bydelen i midten kan snart sættes på plads. Chresten og John i gang med færgeleje 

På banen møder 2 togstammer hinanden

Vejbanen er nu færdigmalet

Et miljø fra et hjørne af byen

Baggården i byen

Tog opsætning på stationen

Allan er ved at lave støtte væg ved færgen sporene Flamingo er ved at blive tilpasset v / falck stationen

En tysk dampmaskine er sat på sporet til ære for fotografen

Hegn er ved at blive monteret langs vejbanen

Der er opsat togstammer på banegården Del af byen er ved at tage form

Den lille sø på banen

En dag med testkørsel

Endnu et hjørne er ved at tage form

Kurt er ved at sætte publikum på plads ved ruinen Chresten og John er ved at forme landskab ved opkørslen, her kommer brandstationen til at ligge I den lille landsby ligger kirken højt

Viadukt under den ene ende af gitter broen midt i banelokalet

En lille tår til halsen syntes Chresten at trænge til medens Allan ser til.

Her er Allan i gang med spartling af vejen

Kurt planter hele skovarealer på en gang

Landskabet skal spartles, før der kommer drys på.

Arbejdsweekend med æggekage 2012

Chrestens lokomotiv er blevet hovedrepareret og digital og køre på banen

Vejbanen til Faller Car system er ved at blive klargjort

2011

Sidste styretavle på første køreklar sektion
er ved at være på plads.
Landskabet på banen tager sig godt ud, og her er sidste hånd ved at blive lagt på første køreklar sektion

Foto fra arbejdsweekend

Kontrol af sporskifter

Naturområde hvor der kommer til at gå får

Første sektion er ved at være klar med landskab

Landskab niveau er meget vigtigt på en modeljernbane

En banegård er ved at tage form

Fællesspisning i klublokalerne, socialt samvær er også vigtigt i en modelklub

   

Godsbanegården er godt fyldt op Godsbanegården er godt fyldt op Der klargøres til kørsel Der klargøres til kørsel Broen der forbinder de 2 afsnit

     
Der er ikke gået ged i den, men får er der på banen

Shell vogne på sporet

     
2010
Del af byen og næste banegård er ved at tage form En skråning er pyntet med græs For enden af sporene ny baggrund, denne gang med en bro Camouflage af huller i vægen med landskab og borgruin i baggrunden
Spunsvæg udført af trælister, endnu mangler lidt maling Et spændende sporforløb, endnu mangler landskab for at camouflere enkelte spor Spor forløb til en af de 5 banegårde Spor forløb til en anden af de 5 banegårde
       
En sø på banen er ikke dårligt, når bare den er planlagt, og det ikke er rigtigt vand som ikke er særlig velkommen, da klubben gennem tiden har haft vandskader         
2009
Vandudløb
Før og efter, er dog ikke det endelige resultat
Billeder følger
Endnu en sportavle er ved at blive gjort færdigt Der kan nu køres rundt på anlægget Den første by, begynder så småt at skride fremad
Et klubmedlem er ved bygge landskab, her landskab ved sidebanen Der bliver bygget vejbro over jernbane terrænet. Et klubmedlem har dekoreret væggene. Der kan nu køres over broen, en milepæl for klubben.
De sidste spor bliver lagt inden broen. Sporene til og fra broen, bliver sikret, således at der ikke er strøm på, hvis broen er løftet af. Vha. microswitche. 18 relæer skal styre start og stop på 2 banegårde og 2 holdespor. Så småt er vi kommet i gang med landskabs opbygningen. Der bliver anlagt veje til Faller Car System
2008
Opbygning af landskab, her et byhus med forbillede i et hus i Vestergade. Et klubmedlem i gang med opbygning af remise til anlægget. Her ses en af klubbens større banegårde. Stationsbygningen vil blive placeret mellem sporene som i Padborg Der er ved at blive gjort klart til næste lag af skinner. Byen udbygges forsat.
     
De to langsider bliver forbundet med en bro. Boks til styring af videokameraerne bliver indbygget.      
2007
   

Dette er ikke en karrusel, men et niveau spring.

Foto af bro der forbinder de to langsider.    
2006
Nu hvor skinnerne er fundet frem gælder planlægning af forløbet, sporlægningen påbegyndes jan. 2006 Prøveopstilling med bro. De 2 tunnelrør som sammen med broen skal forbinde de 2 banesider ca. på midten. Der arbejdes på skyggebanegården
 
Op- og nedkørsel til og fra skyggebanegård Sporlægning ved en af de store banegårde Det begynder at skride fremad på banen  

2005

Gulvet er lagt, nu kan der påbegyndes opbygning af rammer til modelbanen Nu er rammerne for modelbanen ved at være på plads. Til venstre ses at der kun mangler nogle 2 meter rammer. Her et af de møder som blev holdt for planlægning af sporforløb. Nu gælder det sporlægning.
foto fra d. 14.12.05
   
  Underlaget for sporlægningen påbegyndt, foto fra 14.12.05