RETUR TIL FORSIDEN

SvMJK

Sørupvej 29 kld.
5700 Svendborg

Modeltog med tryk på
kedlerne, og hjul der
ruller, så er det SvMJK
der er på sporet

 

Menu

 Forside

 Fakta

 Klubanlæg

 Billeder

 Historie

Info

Det sker 

Oplysninger

Facebook

 

 

til top

Klubadresse

Klubanlæg

 

 

       

Fakta

Klubbens tilblivelse

En del modeltogsentusiaster mødtes en aften d. 14.02.96 for at drøfte muligheden for en modeltogs-forening i Svendborg. Dette havde været prøvet nogle år forinden men uden held, da det var svært at finde egnede lokaler. Det er det, der i dag er Sydfyns Model Jernbane Klub´ 87 i Gudme.
Svendborg modeljernbaneklub blev startet den 14.02 96, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling, og klubben blev født.


Hvem er vi så? 

Vi er en klub hvor det handler om modeltog, hvor unge som ældre kan mødes, for i socialt samvær at få en snak netop om deres hobby, som har et fælles tema nemlig togdrift, både i model og naturstørrelse.
SvMJK er en togklub med ca. 30 medlemmer i det sydfyenske, som hver onsdag aften mødes for at hygge sig med modeltog. I klubhuset findes mange aktiviteter. Der er mulighed for: at bygge huse også hjemmelavet  fra bunden, lave træer, bygge landskab, danske som udenlandske, bygge egne signaler, opbygge blokstyring ved hjælp af relæer m.m. Klubben er ved at bygge en permanent modeljernbane, der er også mulighed for at kunne køre med modeltog.
Ligeledes er der mulighed for i klubbens bibliotek at læse bøger og se videofilm om modeltog, man er også velkommen til blot at møde op for at få en snak om tog generelt. Vi kan også tilbyde hjælp til reparation, dersom du har et lokomotiv eller andet som ikke vil køre.
I klubben arrangeres der årligt udflugter, f.eks. til andre klubber eller arrangementer hvor der køres i veterantog. Turen kunne også være evt. Heljan, DMJU udstillinger m.m., jo der er muligheder nok.
På klubbens anlæg køres analog (ikke digitalt) hvilket giver større mulighed for at deltage, da både digitale som analog lokomotiver kan køre på klubbens anlæg.


Hvad kan du opleve i klublokalet? 
Mød op i klubben for en god oplevelse, hvor der er mange aktiviteter og hvor alle som har interesse i modeljernbane er velkommen.

Få hjælp til opbygning af modelbaneanlæg.
At fortælle om dine gode oplevelser til andre.
Bygge dine egne huse.
Lav selv dine træer.
Hvad er analog/digital drift, fordele/ulemper.
Blokopdeling hvad er det.
Bygge signaler og tilkoble til relæstyring.
At få en hyggelig snak med andre, om modeltog.
At se en video film i hyggelige omgivelser.
At bygge modeltogsanlæg.
At deltage i udflugter og markeder.

 


Hvornår er der åbent i klubben?.

Klubben er åben hver onsdag fra  kl. 19.00-23.00
I klubben er vi åben for evt. andre klubaftner, hvis onsdag aften ikke passer dig. Skriv gerne en mail til os så vil vi se på mulighederne.

Kontingent betales pr. ½ år og er fastsat til. 

Aktive medlemmer ............ Halvårligt Kr. 500,-
Passive medlemmer .......... Halvårligt Kr. 200,-
Ungdoms medlemmer ........ Halvårligt Kr. 150,-
Husleje alle grupper ............ Halvårligt Kr. 150,-
Indmeldelsesgebyr alle grupper....   Kr. 0,-
Familier den første fuld pris, 50% for efterfølgende medlemmer    

Se hvordan du beregner din kontingent og konto Nr. her

 


Hvordan bliver jeg medlem?

Du har følgende 4 måder du kan kontakte os på.

  • Mød op i klubben en onsdag. Se kort og adressen
  • Kontakt formand  Karl Juel Andersen  tlf.  45 40 608 410
  • Kontakt kasserer  Kurt Jørgensen        tlf.  45 28 550 895

    Øverst på denne siden

Gå til forsiden