Retur til forside

Fakta

Klubanlæg

Kort information om DMJU

Dansk Model Jernbane Union er en union i Danmark, som blev stiftet i forbindelse med at,  Slagelse Model Jernbane Klub (SMJK), fejrede deres 15 år som klub den 8. - 9. april 1961.
I forlængelse af dette stævne, nemlig søndag den 9. april 1961, kl. 14.30 var der stiftende generalforsamling til videreførelse af det tidligere DMK's Dansk Modeljernbane Klubber som havde kørt siden 1954 i regi af Dansk Model Jernbane Klub (DMJK).
Det første år af unionen lød den navnet, Dansk Modeljernbane klubber og Jernbanevenner (DMJK), men da jernbaneklubberne  i dec. måned 1961 ikke havde interesse i denne sammemslutning, blev navnet det som der er i dag: DMJU.

DMJU's logo er dog først kommet til året efter i 1962, og er tegnet af John Hansen, og symbolisere at  klubberne er koblet sammen.

Link til DMJU

En del har kommenteret dette logo og især koblingen! Et så gammelt og værdifuldt logo som dette, som har eksisteret i mange år, skal der ikke ændres på, logoet er et smukt stykke kunsthåndværk, som fortæller alt. 


DMJUs aktiviteter gennem årene har været årsmøder hos forskellige klubber rundt om i landet, udsende nyheds - og informations materiale. De har udviklet regler for modelbyggekonkurrencer, konkurrencer som er blevet afholdt ved årsmøder eller fælles sammenkomster.
DMJU er medlem af den Europæiske Sammanslutning af Modeljernbanefolk og MORUP, som har hovedsæde i Bern, Schweitz.
En sammenslutning som DMJU der tæller ca. 50 klubber med ca. 1.000 medlemmer, og som er medlem af MORUP som tæller 26 nationale foreninger tilsluttet med over 1000 klubber, og et samlet medlemstal på ca. 60.000.
SvMJK's bestyrelse mente, kort tid efter den stiftende generalforsamling i 1996, at det ville være en rigtig god ide at tilmelde sig denne sammenslutning af flere grunde:
  • At gøre opmærksom på en ny klub er oprandt.
  • At give medlemmer af SvMJK mulighed for at udvide deres horisont.
  • At gøre medlemmer opmærksom på at en sådan sammenslutning findes.
  • At klubben ville kunne hente hjælp når og hvis det blev nødvendigt.
  • At give os selv mulighed for at deltage i de gode arrangementer der bliver afholdt.
  • At give os mulighed for at møde personer som er lige så jernbane tosset som vi, i et godt og harmonisk jernbanemiljø.
  • At kunne bruge de klubber som er gamle af gårde (de erfarne), hvilket vi til dato har haft megen glæde af.

Skulle du være en af dem som synes at dette lyder rigtigt spændende, med endnu ikke er blevet medlem af en klub, kunne det være en god ide, også for dig at finde en modeljernbane klub i nærheden af din bopæl, og få udvidet din horisont. Det kunne også godt være, at du sidder med en masse viden som andre kunne have glæde af.
Så derfor tab ikke modet, kom ud af busken, og husk at man aldrig bliver for gammel til modeltog. 

Som en gammel logofører engang sagde: Næst efter kønsdriften kommer togdriften, så hvad venter vi på?
     

Skulle du have interesse i at læse mere om DMJU og MOROP klik da her. LÆS MERE